• Βιβλίο, Hickman’s Farriery

    Βιβλίο, Hickman’s Farriery

    Το βιβλίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1977 και από τότε έχει πλήρως αναθεωρηθεί και ενημερωθεί με τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν το τομέα....