Πόστερ, NAVICULAR REGION

Το πόστερ δείχνει τις ποικίλες δομές στην περιοχή του σκαφοειδούς, συμπεριλαμβανομένου και του σκαφοειδούς οστού, τον τένοντα του εν τω βάθει καμπτήρα των φαλάγγων, τον σύνδεσμο που ενώνει την 3η φάλαγγα με το ελάσσον σησαμοειδές οστό καθώς και τις αρτηρίες, τις φλέβες και τα νεύρα που τροφοδοτούν την περιοχή. Συγκρίνει επίσης ένα σχετικά υγιές ελάσσον σησαμοειδές οστό με ένα που έχει αποκατασταθεί και δείχνει πώς φαίνεται η αποκατάσταση σε μια ακτινογραφία.

κωδ. προϊόντος : 749-0001-011

Comments are closed.