Καρφιά Maddox+, τύπος – JC

Ακολουθώντας τη γραμμή των Slim τύπων, τα καρφιά JC είναι ιδανικά για εφαρμογή σε οπλές με λεπτό τοίχωμα, λόγω του πολύ λεπτού κορμού τους. Η ιδιαίτερη, τραπεζοειδής κεφαλή τους, από τη μια αφήνει το καρφί να προεξέχει τόσο, ώστε να καθυστερεί η φθορά του πέταλου, βελτιώνοντας παράλληλα την αντιολίσθηση και από την άλλη, ο μακρύς κώνικος λαιμός τους, ταιριάζει σε πέταλα μεγαλύτερου πάχους π.χ. 10mm, ή και μεγαλύτερου σε περιπτώσεις χειροποίητων πετάλων.

Comments are closed.