Καρφιά Liberty, τύπος – E

Το καρφί τύπου Ε, είναι κατάλληλο σχεδόν για όλους τους τύπους πετάλων και οδοστρώματος. Είναι μία από τις δύο πιο δημοφιλείς κατηγορίες καρφιών μαζί με τα E-Slim. Καλοσχηματισμένο ορθογώνιο κεφάλι, με δυνατό κορμό, ταιριάζει σε όλα τα πέταλα με τρία τέταρτα φουλάρισμα. Μαλακό καρφί που εισέρχεται στην οπλή με ιδιαίτερη ευκολία, ακόμα και στα πιο σκληρά νύχια. Τα μεγάλα σε μήκος καρφιά αυτού του τύπου (Ε7, Ε8), είναι ιδανικά για άλογα εργασίας

 

Comments are closed.