Βιβλίο, Hickman’s Farriery

Το βιβλίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1977 και από τότε έχει πλήρως αναθεωρηθεί και ενημερωθεί με τις τελευταίες εξελίξεις σε αυτόν το τομέα. Η νέα έκδοση καταδεικνύει πώς οι παραδοσιακές δεξιότητες μπορούν να συνδυαστούν με τη σύγχρονη επιστήμη προς όφελος της ευημερίας, της ευρωστίας και της απόδοσης του αλόγου. Το βιβλίο ξεκινά με την ιστορική ,στα προχριστιανικά χρόνια, αναδρομή της πεταλωτικής τέχνης. Οι συγγραφείς στη συνέχεια αναλύουν τη δομή των μπροστινών και πίσω ποδιών του αλόγου, ώστε οι πεταλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τις επιστημονικές αρχές που διέπουν την τέχνη τους. Περιγράφονται λεπτομερώς τόσο τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για το πετάλωμα και τη σφυρηλάτηση στο αμόνι, όσο και οι διάφοροι τύποι πετάλων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το κεφάλαιο σχετικά με την κατασκευή πετάλου περιλαμβάνει πολλές πρακτικές ασκήσεις, καθεμιά από τις οποίες απεικονίζεται με βήμα προς βήμα φωτογραφίες. Περαιτέρω κεφάλαια εξετάζουν τη φροντίδα των ποδιών σε άλογα που πεταλώνονται ή μη, συμπεριλαμβανομένων των πουλαριών, μεθόδους αντιολίσθησης και τη χρήση των πάτων. Το τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τους τραυματισμούς που προκαλούνται από τα πέταλα και τις ανωμαλίες στο βηματισμό, το πετάλωμα των ελαττωματικών οπλών και τα ορθοπεδικά πέταλα.

Γλώσσα: Αγγλικά
 

κωδ. προιόντος : BKHICK

Comments are closed.