Άξονας εύκολης τοποθέτησης κετσέ

LKSK-SPIR

Οι άξονες εύκολης τοποθέτησης, είναι ένα έξυπνο εξάρτημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε όλους τους δίδυμους τροχούς με άξονα Φ16 χιλ. και μήκος τουλάχιστον 5 εκ. Καθιστούν την εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικού τύπου κετσέδων πολύ εύκολη. Το σπείρωμα είναι αντιθέτου φοράς, ώστε ο κετσές να παραμένει στη θέση του κατά τη λειτουργία του τροχού. Σταθεροποιούνται πάνω στον άξονα του τροχού με τη βοήθεια δύο βιδών τύπου άλεν, ενώ στο άκρο τους διαθέτουν ειδική οπή στην οποία μπορούν να εγκατασταθούν εξαρτήματα τύπου ντρέμελ, με διάμετρο κορμού 2,8 – 3,0 χιλ. Συνοδεύουν το κιτ ακονίσματος Londonderry Forge και πωλούνται και μεμονωμένα.

 

κωδ. προϊόντος :
LKSK-SPIRR (Δεξιός άξονας)

LKSK-SPIRL (Αριστερός άξονας)

 

Comments are closed.